O firmie


Adwokat Ewa Szostak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wielu kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką ukończyła w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

 

Obecnie jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

 

Współpracowała m. in. z Fundacją Andrzeja Aumillera "Ostoja", której głównymi celami Fundacji jest poprawa stanu obowiązującego prawa, polepszenie kontroli publicznej i społecznej nad działaniami instytucji finansowych, udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wymagającej profesjonalnego wsparcia w skomplikowanych sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości jak również pomocą w organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (www.fundacjaostoja.com.pl).

Oferta


Kancelaria oferuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych poprzez reprezentowanie w sporach sądowych oraz świadcząc profesjonalną i rzetelną pomoc prawną oraz porady w szczególności z zakresu:


Prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • sprawy o rozwód, separację
 • podział majątku
 • alimenty, zaspokajanie potrzeb rodziny
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Prawa cywilnego

 • sporządzanie umów oraz opinii prawnych
 • windykacja należności 
 • roszczenia odszkodowawcze
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie kręgu spadkobierców, sporządzenie testamentów, wydziedziczenie, zachowek)

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych
 • odszkodowania
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowego Biura Emerytalnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Mediacje


Zapraszamy mieszkańców Elbląga i okolic na mediacje rodzinne. Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora. Ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu.

 

Dlaczego mediacja:

W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich.
Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.
Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu – na ile to możliwe – prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc.

Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa, pozostając skuteczną i efektywną. Pozwala rozwiązać spór zanim jeszcze rozrośnie się na tyle, że strony będą potrzebowały udać się do sądu. Nie jest przy tym tak stresująca jak proces sądowy ze względu na mniej sformalizowaną atmosferę i możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie.

 Aktualności

Nowa strona

21 listopada 2015

Witam serdecznie na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej www.ewaszostak.pl .

Zaczynamy Mediacje

20 listopada 2015

Z przyjemnością pragnę poinformować , że Pani Adwokat Ewa Szostak została wpisana na listę Mediatorów.

Zmiana siedziby Kancelarii

2 listopada 2015

Z dniem 2 listopada 2015 roku Kancelaria Adwokacka zmieniała swoją siedzibę.

Obecnie znajduje się w Elblągu przy ulicy Romualda Traugutta 86/1. 

Serdecznie zapraszam, Adwokat Ewa Szostak


Opłaty


 • Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z klientem i jest uzależnione od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.
 • Porady prawne w zależności od charakteru sprawy kosztują od 50 zł.
 • Porady prawne udzielane poprzez formularz kontaktowy i dotyczące spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych są BEZPŁATNE.


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Ewa Szostak - adwokat
ul. Romualda Traugutta 86/1
82-300 Elbląg


     501 413 243 
   (55) 275 65 65 
kancelaria@ewaszostak.pl

 

Umów się na spotkanie lub zadaj pytanie

Captcha

wszystkie pola formularza są wymagane do wypełnienia

Mapa dojazdu